CORTIJO OCH TOMTER

KÖPA

ATT GÖRA VID KÖP


•Ansöka om NIE nummer, spanskt id nummer.


•Öppna ett konto i Spansk bank.


•Steg 1  är att man reserverar den fastighet man vill köpa med en reservations avgift som ligger på mellan 3.000,00 – 6.000,00 euro. Det gör att objektet tas bort från marknaden.


•Steg 2 är att det upprättas ett privat köpekontrakt mellan köpare/säljare inom 14 dagar och att en deposition på 10 % av köpesumman, minus reservations avgiften, betalas. Om inte andra summor eller villkor avtalats.


•Steg 3 är att man möts hos Notarien och att lagfarten undertecknas och att resterande del av köpesumman betalas och säljaren överlämnar nycklarna till fastigheten. Nu tar du fastigheten i besittning! Du har möjlighet att ge fullmakt till någon för att företräda dig.


•Steg 4 är att lagfarten skall registreras i ditt namn på fastighetsregistret.   


KOSTNADER VID KÖP


I stort bör man beräkna att det tillkommer kostnader i form av skatter, avgifter, etc. på ca 12 % av köpeskillingen.

Advokat arvodet är i regel på 1 – 1,5 % av köpeskillingen.


EFTER KÖP


Ändra namn och konto för betalningar av Vatten, El, Sophämtning och eventuell villa/lägenhets ägare avgift, comunidad de properitaros. Ansluta dessa kostnader med autogiro till ditt Spanska konto. Teckna hemförsäkring.